arquitectura orgànica i vernacla

Panel 1

Sobre nosaltres

Som una cooperativa de treball associat formada per un equip multidisiciplinar de tècnics procedents del sector de l’arquitectura, restauració,  enginyeria i les ciències ambientals que ens trobem en un camí comú, assolir uns objectius clars:

Recuperació de tècniques constructives tradicionals, més sostenibles i respectuoses amb el nostre entorn.

Investigació i desenvolupament en el àmbit de la bioarquitectura.

Redacció i execució de projectes arquitectonics basats en la sostrenibilitar i tecnologia de mínims.

Formació i divulgació de tècniques de bioconstrucció. 

Rehabilitació i conservació del patrimoni. Utilització de tècniques novedoses amb materials sostenibles de proximitat.

Professionalització del sector de la bioconstrucció, treballant en tot el procés de l’obra, des del disseny de la idea fins l’execució dels acabaments.

Des de 2010 fins ara hem desenvolupat una tasca que ens a permet conèixer un seguit de paisatjes que porten associats els ecosabers propis de cada cultura. Durant aquest llarg viatge disfrutem treballant en alló que creguem positiu per totes, la sostenibilitat de la relació humana en el seu entor.

La creativitat en la simplicitat és el llegat que repleguem i que volem deixar en herència.

L’any 2014 ens vam constituir com a cooperativa de treball associat atentent a la necessitat de dotar als socis d’un marc just i estable on desenvolupar l’activitat, bassant-nos en la relació entre igual de tots els integrants en els processos de decisió i execució.

Hui en dia, la cooperativa Econstrucció es referent en l’ambit de la bioconstrucció i l’arquitectura orgànica, i dia a dia va consolidant-se com a grup amb projecció de futur en la arquitectura tradicional en base al profund coneixment del materials i les tècniques populars de construcció.

La millor carta de presentació es el nostre treball.

Panel 2

Serveis

ESTRUCTURES ORGÀNIQUES

Disseny, gestió de projecte, execució d’obra, acabats, gestió de materials de construcció. Integració paisajistica i gestió sostenible de entorns naturals, boscos i canyars.

REHABILITACIÓ | RESTAURACIÓ

Projectes de rehabilitació sostenible i conservació del patrimoni, execució de partides d’obra amb tècniques constructives pròpies de l’arquitectura popular valenciana; mamposteria, pedra en sec, treballs de calç, algeps, travadillo, terra, estructures de fusta, reforços estructurals, canyissos, soleres, voltes d’escala, paviments continus, estudi de morters especifics, cobertes, aïllants, etc.

GESTIÓ DE PROJECTES 

Projectes d’arquitectura sostenible, estudis d’estratègies bioclimàtiques, passsive haus, assesorament autoconstructors, impacte ambiental i gestió d’obra.

FORMACIÓ

Cursos de formació teòrica i pràctica d’estructures orgàniques de canya, i altres especies vegetals, tallers d’artesania de la canya, l’espart, calç, pedra i terra. Cursos i tallers per a escoles, ajuntaments i col·lectius amb diferents durades i continguts adaptats. Experiències formatives pràctiques amb col·lectius en risc d’exclussió social.

ARTESANIA

Portes, finestres i persianes de canya, canyissos, fals sostres, cordell, trena i piola d’espart.

 

 

Panel 3

Localització i contacte

LOCALITZACIÓ

Carrer Beneteixir 2,3B

La Font d’En Carròs

València. Spain

CONTACTE

econstruccio@live.com

+34 660 581 946

+34 690 102 691

+34 697 495 804

 

Panel 4 Placeholder