Serveis

ESTRUCTURES ORGÀNIQUES

Disseny, gestió de projecte, execució d’obra, acabats, gestió de materials de construcció. Integració paisajistica i gestió sostenible de entorns naturals, boscos i canyars.

REHABILITACIÓ | RESTAURACIÓ

Projectes de rehabilitació sostenible i conservació del patrimoni, execució de partides d’obra amb tècniques constructives pròpies de l’arquitectura popular valenciana; mamposteria, pedra en sec, treballs de calç, algeps, travadillo, terra, estructures de fusta, reforços estructurals, canyissos, soleres, voltes d’escala, paviments continus, estudi de morters especifics, cobertes, aïllants, etc.

GESTIÓ DE PROJECTES 

Projectes d’arquitectura sostenible, estudis d’estratègies bioclimàtiques, passsive haus, assesorament autoconstructors, impacte ambiental i gestió d’obra.

FORMACIÓ

Cursos de formació teòrica i pràctica d’estructures orgàniques de canya, i altres especies vegetals, tallers d’artesania de la canya, l’espart, calç, pedra i terra. Cursos i tallers per a escoles, ajuntaments i col·lectius amb diferents durades i continguts adaptats. Experiències formatives pràctiques amb col·lectius en risc d’exclussió social.

ARTESANIA

Portes, finestres i persianes de canya, canyissos, fals sostres, cordell, trena i piola d’espart.